Σημαντικές Ημερομηνίες

  • 25 Ιανουαρίου 2018: Έναρξη Προεγγραφών
  • 20 Φεβρουαρίου 2018: Λήξη Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών (E-Poster και Ελεύθερη Ανακοίνωση)
  • 28 Φεβρουαρίου 2018: Λήξη Προεγγραφών  – Ανακοίνωση Workshops
  • 1-10 Μαρτίου 2018: Υποβολή Αιτήσεων για τα Workshops
  • 23-25 Μαρτίου 2018: Διεξαγωγή 2ου Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικών Σχολών