Στρογγυλές Τράπεζες Ειδικευμένων Ιατρών

  • Στρογγυλή Τράπεζα Νανοϊατρικής

Προεδρείο: Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής, Β Εργαστήριο Ακτινολογίας, Τομέας Κλινικοεργαστηριακός, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ομιλητές: 

Μαρία Γαζούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας, Εργαστήριο Βιολογίας, Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Τομέας Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Μαρία Ρουμπελάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Βιολογίας, Εργαστήριο Βιολογίας, Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

  • Στρογγυλή Τράπεζα Ελάχιστα Επεμβατικών Τεχνικών

Ομιλητές:

Ευστράτιος Κωλέτσης, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Ευάγγελος Λιάτσικος, Καθηγητής Ουρολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Γεώργιος Μιχαήλ, Λέκτορας Μαιευτικής – Γυναικολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών