Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή

Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή για την καλύτερη δυνατή στελέχωση της, καλεί κάθε φοιτητή Ιατρικής να συμμετέχει σε αυτή, συμβάλλοντας έτσι στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα του Συνεδρίου.

Παρακάτω βρίσκεται η ηλεκτρονική διεύθυνση (Link) για την Φόρμα Δήλωσης συμμετοχής στην Οργανωτική Επιτροπή του 2ου ΣΦΙΣ.

 

Αίτηση Συμμετοχής στην Οργανωτική Επιτροπή του 2ου ΣΦΙΣ