Εγγραφές

Η εγγραφή στο 2ο ΣΦΙΣ περιλαμβάνει:

  • Ενεργό συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου (στρογγυλές τράπεζες, ελεύθερες ανακοινώσεις, workshops, κλινικά φροντιστήρια και πολλά ακόμα)
  • Παρακολούθηση Επιστημονικού Προγράμματος
  • Παρακολούθηση Τελετής Έναρξης και Τελετής Λήξης
  • Παραλαβή Συνεδριακού Υλικού
  • Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμετοχής (Όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Συνέδριο θα φέρουν κονκάρδα με την επίδειξη της οποίας θα λάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 60% των συνολικών ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος)
  • Συμμετοχή στο Κοινωνικό Πρόγραμμα του ΣΦΙΣ (Διαλείμματα Καφέ)

Εγγραφές μπορούν να πραγματοποιηθούν:

  • Ηλεκτρονικά (μέσω PayPal όπως υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι παρακάτω),
  • Εγγραφή και πληρωμή του ποσού εγγραφής σε συγκεκριμένες ημερομηνίες στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών,
  • Εγγραφή και πληρωμή του ποσού εγγραφής την πρώτη ημέρα των εργασιών του ΣΦΙΣ (23 Μαρτίου 2018).

Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι μία και ενιαία και οι τιμές προεγγραφής και εγγραφής θα έχουν ως εξής:

Εγγραφή Φοιτητών Ιατρικής

€15,00

Εγγραφή Φοιτητών Φαρμακευτικής και άλλων Τμημάτων (π.χ. Νοσηλευτική, Βιολογίας, Χημείας κ.ά)

€10,00

Εγγραφή Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών Τμημάτων Ιατρικής

€17,00

Εγγραφή Ειδικευόμενων Ιατρών – Επαγγελματίες Υγείας (Νοσηλευτές, Φυσικοθεραπευτές κ.ά)

€20,00

Εγγραφή Ειδικευμένων Ιατρών

€25,00

Όποιος ενδιαφερόμενος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών (PayPal), παρακαλείται όπως επικοινωνήσει μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση των Εγγραφών (sfis.subscriptions@gmail.com).