Φοιτητικές Στρογγυλές Τράπεζες – Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λάρισα)

cropped-dd1.png
Παρακάτω αναγράφονται οι Φοιτητικές Στρογγυλές Τράπεζες για φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι Επιστημονικοί Συντονιστές αυτών.
H κάθε Φοιτητική Στρογγυλή Τράπεζα αποτελείται από 4 προπτυχιακούς φοιτητές.
Η επιλογή των ομιλητών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή.

Στρογγυλή Τράπεζα Ανατομίας 

Επιστημονικός Συντονιστής: Μέλος ΔΕΠ Εργαστηρίου Ανατομικής Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στρογγυλή Τράπεζα Δερματολογίας

Επιστημονική Συντονίστρια: Ζαφειρίου Ευτέρπη, Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στρογγυλή Τράπεζα Νευρολογίας 

Επιστημονικός Συντονιστής: Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Καθηγητής Νευρολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στρογγυλή Τράπεζα Πνευμονολογίας

Επιστημονικός Συντονιστής: Μέλος ΔΕΠ Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Στρογγυλή Τράπεζα Χειρουργικής

Επιστημονικός Συντονιστής: Μέλος ΔΕΠ Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ