Φοιτητικές Στρογγυλές Τράπεζες – Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

dd.pngΠαρακάτω αναγράφονται οι Φοιτητικές Στρογγυλές Τράπεζες για φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, οι Επιστημονικοί Συντονιστές και οι Ομιλητές αυτών.

Η κάθε Φοιτητική Στρογγυλή Τράπεζα αποτελείται από 3 – 4 προπτυχιακούς φοιτητές.

Η επιλογή των ομιλητών πραγματοποιήθηκε κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή.

Στο τέλος του επισυναπτόμενου αρχείου υπάρχουν Οδηγίες και Σχόλια, τα οποία οι ομιλητές φοιτητές καλούνται να διαβάσουν με ιδιαίτερη προσοχή.

Καταληκτική Ημερομηνία αποστολής θέματος Στρογγυλής Τράπεζας είναι η Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΝΕΟ: 2 επιπλέον Φοιτητικές Στρογγυλές Τράπεζες

Κατόπιν αυξημένης ζήτησης συμμετοχής στις 2 νέες Στρογγυλές Τράπεζες και κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη ΔΕΠ, διασφαλίσαμε τη διεξαγωγή 2 Στρογγυλών Τραπεζών Παιδοκαρδιολογίας και 1 Στρογγυλής Τράπεζας Αντιμετώπισης Τραύματος.

Παρακάτω επισυνάπτονται τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη σύνθεση των νέων αυτών Στρογγυλών Τραπεζών του Συνεδρίου μας.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ