Φοιτητικές Στρογγυλές Τράπεζες – Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

cropped-dd1.png

Παρακάτω αναγράφονται οι Φοιτητικές Στρογγυλές Τράπεζες για φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, οι Επιστημονικοί Συντονιστές και οι Ομιλητές αυτών.

Η κάθε Φοιτητική Στρογγυλή Τράπεζα αποτελείται από 2 – 4 προπτυχιακούς φοιτητές.

Η επιλογή των ομιλητών πραγματοποιήθηκε κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή.

Στο τέλος του επισυναπτόμενου αρχείου υπάρχουν Σχόλια, τα οποία οι ομιλητές-φοιτητές καλούνται να διαβάσουν με ιδιαίτερη προσοχή.

  • Στρογγυλή Τράπεζα Φαρμακολογίας:

Θέμα: Καινοτόμες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

Επιστημονικός Συντονιστής: Τοπούζης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακολογίας – Τοξικολογίας Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

  • Στρογγυλή Τράπεζα Φαρμακευτικής Χημείας

Θέμα: Δομή Βιομορίων – Ανακάλυψη νέων φαρμακευτικών στόχων

Επιστημονικός Συντονιστής: Σπυρούλιας Γιώργος, Καθηγητής Φαρμακευτικής Χημείας Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών – Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών 

  • Στρογγυλή Τράπεζα Χημείας Φυσικών Προϊόντων

Θέμα: Φαρμακευτικά Φυτά και Φυτοθεραπεία

Επιστημονική Συντονίστρια: Λάμαρη Φωτεινή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χημείας Φυσικών Προϊόντων Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών 

  • Στρογγυλή Τράπεζα Βιοχημείας – Μοριακής Βιολογίας

Θέμα: Κάπνισμα: Απειλή για τη δημόσια υγεία

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πουλάς Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

 

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ