Το ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, αποτελεί μια πρωτοβουλία των Προέδρων των Φοιτητικών Συλλόγων των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Κρήτης και Πατρών, το οποίο προσδοκούμε να αποτελέσει σημείο συνάντησης των φοιτητών και των φοιτητριών της Ιατρικής Επιστήμης.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων, η περαιτέρω διερεύνηση των γνώσεων μας, μέσω της παρουσίασης των τελευταίων επιστημονικών μελετών, αλλά και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.